10 Haziran 2016 Cuma

Sultan Osman Han Mersiyesi

Şair nevinin genç osman vefatı üzerine yazdığı şiir;

Bir şah-ı alîşan iken(Şanı yüce bir şah iken)
Şah-ı cihana kıydılar(Cihanın şahına kıydılar)
Gayretlü genç aslan iken(Gayret eden genç aslan iken)
Şah-ı cihana kıydılar.(Cihanın şahına kıydılar)

Gâzi bahadır han idi.(Yiğit bir gazi han idi)
Alî-nesep sultan idi(Soyu yüce sultan idi)
Namıyla Osman Han idi.(Namı Osman Han idi)
Şah-ı cihana kıydılar.(Cihanın şahına kıydılar)

Hükmetmeye kadir iken(Yönetmeye gücü varken)
Emr-i Hakk’a nâzır iken(Allah’ın emrini gözetirken)
Hacc itmeye hazır iken(Hacc’a gitmeye hazır iken)
Şah-ı cihana kıydılar.(Cihanın şahına kıydılar)

Ey dil ciğerler oldu hûn(Ey gönül ciğerler kan oldu)
Derdim bir iken oldu on(Derdim bir idi on oldu)
Kan ağladı eh-i fünün(Kan ağladı alimler)
Şah-ı cihana kıydılar.(Cihanın şahına kıydılar)

Eşrât-ı saatdir bu dem(Bu zaman,kıyamet alemetidir)
Rûz-ı kıyamettir bu dem(Bu zaman kıyamet günüdür)
Kul’a nedamettir bu dem(Bu zaman kula pişmanlıktır)
Şah-ı cihana kıydılar.(Cihanın şahına kıydılar)
Nev’î