3 Temmuz 2017 Pazartesi

İki Sayı Arasındaki Yüzde Farkı Hesaplama

İki Sayı arasındaki yüzde hesaplama


Yüzde hesaplama matematikte karışık gibi görünse de aslında basit ve zevkli konulardan biridir.

Öncelikle bir sayının yüzdesi nasıl alınır ona bakalım;

Mesela, 60 sayısının %20'si nedir? Çok basit, 60'ı 20 ile çarpıp 100'e bölüyoruz.

60 x 20 = 1200 eder. 1200 / 100 =  cevap 12.

 Örnekte göründüğü gibi sayının yüzde kaçını bulmak istiyorsak o sayıya çarpıp, her zaman 100'e böleceğiz. Yani %5 istiyorsak, 5 ile çarpıp 100'e böleceğiz. %15 istiyorsak, 15 ile çarpıp 100'e böleceğiz.

Bir sayının yüzde 20 fazlası nasıl bulunur ona bakalım;

Sayımız yine 60 olsun. 60'ın yüzde 20 fazlası nasıl bulunur?

Öncelikle 60'ın yüzde 20'sini bulalım.

(60 x 20)/100 = 12

60 + 12 = 72 eder. ( 60'ın yüzde 20 fazlası )


İki sayı arasındaki yüzdelik değişim:

Şimdi gelelim asıl konumuza. Elimizde iki sayı var, bunlardan birisi sayının önceki hali ve diğeri sonraki hali. Biz ilk sayımızın ne kadar değiştiğini yani yüzde kaç değiştiğini öğrenmek istiyoruz.

Örnek ile anlatmak gerekirse; şirketimizin satışları 2015 yılında 100 TL, 2016 yılında ise 150 TL olsun. Şimdi bizim 2016 satışlarımız, 2015 yılında göre yüzde kaç değişmiştir?

2015 satışlarımıza X1 diyelim, 2016 satışlarımıza X2 diyelim;

Formülümüz = (x2 - x1)/x1  daha sonra çıkan sayıyı 100 ile çarpıyoruz. Yani;

(150 - 100 ) / 100 = 0,2  Şimdi 0,2 x 100 yapıyoruz cevap = 50. Yani satışlarımız %50 artmış.


Bu işlemi Excel'de nasıl yaparız?


Excel Yüzde Farkı

Yüzde farkını Excel'de bulmak için. =(2016satış - 2015satış)/2015satış  x 100

Formülde dikkat edilmesi gereken yer çıkarma işlemini yaparken parantez içine alarak yapmamız lazım.


Bu işlemin sağlaması nasıl yapılır?

Sağlamasını yaptığımızda bakalım satışlar gerçekten %50 artmış mı?

2015 satışımız 100 Tl. Şimdi bu sayının %50 fazlasını bulalım.

(100x50)/100 = 50

100 + 50 = 150. sağlama doğru.


Şimdi nasıl yapacağımızı anladıysak aşağıda zor bir tablo sizi bekliyor.

Excel yüzde fark bulma

İki Sayının Birbirine Yüzdesi

Elimizde iki sayı var ve biz bu sayılar arasındaki yüzdelik farkı bulmak istiyoruz. Bunu da basit bir örnekle anlatalım;

Müşterilerimizden gelen sipariş toplamı : 200 TL olsun.
Bizim müşterilerimize yolladığımı ürün tutarı 150 TL olsun.

Şimdi bize gelen siparişin yüzde kaçını tamamladık ve müşteriye telsim ettik?

Burada bulmamız gereken cevap: " 200 TL'nin yüzde kaçı 150 TL eder "

Kullanmamız gereken formül : 200*(x/100) = 150

Yani 150 ile 100 çarpıp sonucu 200'e böleceğiz. Çıkan rakam aradığımız cevap olacak.

150x100 = 15.000
15.000/200 = 75

200'ün yüzde 75'i 150'dir.  Yani gelen siparişlerin yüzde 75'ini karşıladık.


Anlamadığınız yer olursa, yorum yapabilirsiniz.