14 Ağustos 2017 Pazartesi

İhracat Rejimleri

İhracat Rejimi


GÜMRÜK REJİM KODLARI

1000 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın kesin ihracatı

1021 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı

1023 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın kesin ihracatı

1040 Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi
kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı

1042 Muafiyete tabi olarak serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi
kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı

1072 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın kesin ihracatı

1073 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın kesin ihracatı

1091 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın kesin ihracatı

2100 Serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi
kapsamında geçici ihracatı

2123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı

2141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın hariçte işleme
rejimi kapsamında geçici ihracatı

2151 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı

2152 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı

2153 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın hariçte
işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı

2172 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı

2173 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı

2191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı

2300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın ihraç edildiği şekli
ile geri gelmek üzere geçici ihracatı

2340 Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi
kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere
geçici ihracatı
2341 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği
şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2342 Muafiyete tabi olarak serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi
kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere
geçici ihracatı
2351 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2352 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici
ihracatı

2353 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç
edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı

2600 ATA Karnesi kapsamında eşyanın geçici ihracatı

3141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın yeniden
ihracatı

3151 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın yeniden ihracatı

3152 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulan eşyanın yeniden ihracatı

3153 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı

3158 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı

3171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın yeniden ihracatı

4000 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın muafiyete tabi
olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı

4010 İhraç edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma
girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı

4051 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı
yurtiçi kullanımı

4053 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın muafiyete
tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı


4058 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı

4071 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile
eş zamanlı yurtiçi kullanımı

4091 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi
kullanımı

4100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın dahilde işleme
rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş
zamanlı yurtiçi kullanımı

4121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma
girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı

4123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı

4171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı

4191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma
girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı

4200 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın muafiyete tabi
olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı

4210 İhraç edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma
girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı

4251 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı
yurtiçi kullanımı

4253 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın muafiyete
tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı

4258 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı

4271 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile
eş zamanlı yurtiçi kullanımı

4291 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi
kullanımı

5100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın dahilde işleme
rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması

5121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması

5123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması

5141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın dahilde işleme
rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması

5171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine
tabi tutulması

5191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması

5200 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın 51 no.lu kodda
belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması

5221 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51
no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulması

5223 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine
tabi tutulması

5271 Gümrük kontrolü altındaki yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması

5291 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın 51
no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulması

5300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın geçici ithalat
rejimi kapsamında ithalatı

5321 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5323 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı”(16.07.2011-27996 R.G. ile eklenmiştir)

5341 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın geçici ithalat
rejimi kapsamında ithalatı

5351 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet rejimine tabi tutulan
eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5352 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5353 Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın devrini müteakiben geçici ithalat rejimine tabi tutulması(12.06.2012-28321 Resmi Gazete ile eklenmiştir.)

5371 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5391 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı

5800 ATA Karnesi kapsamında geçici ithalat

6121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı

6123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı

6321 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş zamanlı
girerek yeniden ithalatı

6323 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş
zamanlı girerek yeniden ithalatı

6326 ATA Karnesi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın yeniden ithalatı

6521 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51
no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest
dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı

6523 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın
51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest
dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı

6771 Geçici ihraç edildikten sonra yurda dönen ve antrepo rejimine
tabi tutulan eşyanın yeniden ithalatı

7100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük idaresince
eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo
rejimine tabi tutulması

7121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak
üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın
gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak
üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın gümrük
idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere
gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7151 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7153 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük
idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere
gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7158 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın antrepo
rejimine tabi tutulması

7171 “Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın; aynı gümrük idaresi denetimindeki başka bir yer veya antrepoya konulması ya da aynı antrepoda başkasına satış suretiyle devredilmesi”(12.06.2012-28321 Resmi Gazete ile değişik)

7191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak
üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması

7200 Serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın antrepoya konulması

7241 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren serbest dolaşımda
bulunan Türk menşeli eşyanın antrepoya konulması

7252 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın antrepoya
konulması

7272 Antrepoya konulan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın aynı gümrük idaresinin denetimindeki başka bir antrepoya konulması

7300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması(31.03.2012-28250 R.G.de yayımlanan değişiklik ile kaldırılmıştır)

7352 51 no.lu kodda belirtilenin dışındaki dahilde işleme rejimine
tabi tutulan serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması

7373 Serbest dolaşımda olan eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi
tutulduktan sonra bulunduğu antrepodan aynı gümrük idaresinin
denetimindeki bir başka antrepoya konulması

9100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük kontrolü
altında işleme rejimine tabi tutulması

9171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük
kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulması

0 yorum: